„Тие“ Ива Дамјановски

Книгата ја доби наградата „Игор Исаковски“ во 2017 година за првото издание на Блесок.

Ова е второ и дополнето издание од стихозбирката.

Поврзани книги

Leave A Comment